!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ventilation

 

Det absolut förbjudet att manipulera ventilen i termostaterna eller ta bort termostaten på radiatorerna! Värmesystemet bygger på att alla lägenheter har justeras in på ett korrekt sätt och om termostaterna manipuleras/avlägsnas så havererar värmesystemet för alla lägenheter

 

Ventilationen i husen fungerar på så sätt att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum och wc via don och från köket via spiskåpan. Ersättningsluft  ska hålla 21 grader, tas in via tilluftsdon i sov- och vardagsrum. Konsekvensen med detta system är att luften kan kännas kall i nära anslutning till tilluftsdonen under perioder när det inte finns något värmebehov i lägenheterna trots att utetemperaturen är låg. Täpper ni igen inluftsdonen så kommer det att resultera i att det drar genom fönstren och att någon annan i huset får mer luft genom sina inluftsdon.