!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Källsortering i soprumen

I föreningen tillämpar vi Källsortering.

Att källsortera är miljömässigt viktigt och ett eget återvinningsrum nära sitt boende är uppskattat. Genom att källsortera hålls även kostnaderna för avfallshantering nere i vår bostadrättsförening. Föreningen har källsortering i varje hus, där det utöver vanliga hushållssopor går bra att lämna följande:

  • Kartong (kartonger måste skäras sönder innan de slängs).
  • Tidningar.
  • Hårdplast.
  • Färgat och ofärgat glas.
  • Metallförpackningar (stekjärn, kastruller mm är inte förpackning)
  • Batterier i den röda lådan vid ingången.

OBS!

Matavfall ska sorteras i Malmö, information från Malmö kommun har skickats med post till alla boende. Det bruna kärl i soprummet är endast avsett för matavfall. 
Påsar som matavfallet ska sorteras i kommer att finnas tillgängliga i soprummen. Behållaren som påsen kan fästas i har delats ut till alla boende tillsammans med en folder med information om matavfalls sortering.

För mer information se

http://matavfall.vasyd.se/

 

Det är, oavsett sort, förbjudet att ställa sopor på golvet i återvinnings-/soprummen samt att kasta sopsäckar fulla med annat än det som ska vara i hushålls avfall.

Övrigt avfall som inte är hushållssopor (t.ex. kemikalier och skrymmande saker) 
Skall köras till en återvinningsstation
(t.ex. Ollebo återvingscentral http://www.olleboterminalen.se/).

Grovsopor får inte kastas i återvinningsrummen.

I föreningen på Lindeborgsgatan finns en container
Här kastas det som inte är normala hushållssopor inte kemikalier och annat som ska återvinnas.

Här gäller det att använda sunt förnuft och att ta eget ansvar, för att hålla nere allas kostnad och tänka på vår miljö