!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vem ansvarar för vad

Tolkning av stadgarnas
§ 30 samt § 31

 

Bostadsrätts innehavaren

BRH

Bostadsrättsföreningen

BRF

VVS-artiklar

   

Sanitetsporslin t.ex tvättställ, bidé, badkar, duschkabin

X

 

Blandare, dusch, duschslang och kranar. Stämman kan besluta att BRF svarar för underhåll av grundstandard och för normalt antal blandare mm i lägeheten.

X

 

WC-stol inkl spolanordning. BRF kan besluta om annat beträffande spolanordningen.

X

 

Inredning och belysningsarmaturer

X

 

Packningar

X

 

Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen. Övriga vitvaror.

X

 

Köksfläkt och ventilationsdon, om köksfläkten ingår i fastighetens ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren endast för armaturer och strömbrytare samt för rengöring och byte av filter.

X

 

Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås. BRH svarar även för klämring runt golvbrunn

X

 

Elektriska radiatorer.

X

 

Vattenradiatorer med ventiler, termostat och värmeledningar Bostadsrättsinnehavaren svarar endast för målning.

 

X

Ledningar för avlopp, värme, vatten och ventilation som BRF försett lägenheten med förutsatt att ledningarna tjänar mer genhet samt att de inte är synliga i lägenheten. Övrigt underhåll av till avloppsledningen hörande golvbrunn, sil och vattenlås.

 

X

     

Köksutrustning

   

Inredning, diskmaskin inkl ledningar och anslutningskopplingar på vattenledningen, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn.

X

 
     

Förråd m m

   

Källar- och vindsförråd samt fristående förråd som tillhör lägenheten. Sopskåp eller liknande som tillhör enskild medlem. För dessa utrymmen gäller samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning mm

X

 

Avskiljande nätvägg i förråd.

 

X

Gemensamma soputrymmen.

 

X

     
El-artiklar    
Säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag och armaturer. Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten.
X
 
Lednningar för elektricitet som BRF försett lägenheten med förutsatt att de inte är synliga i lägenheten.  
X
     
Balkong    

Ytbehandling insida av sidopartier, fronter samt tak.
Betonggolvens ytskikt.

X
 
Underhåll av utsida av sidopartier, fronter samt tak.  
X
     
Inglasningspartier    
Konstruktion.  
X
Extra utrustning som tillförts av bostadsrättshavaren se §30 alt §31 i stadgarna.
X
 
     
Trädgårdstäppa    
Grönytor som ingår i upplåtelsen. Se §2 st 2 och §30 alt §31 i stadgarna.
X
 
     
Övrigt    
Inredningssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare.
X
 
Markiser. Styrelsens tillstånd krävs för att sätta upp markiser.
X
 
     
Lägenhetsdörr och innerdörrar    
Ytterdörren med tillhörande karm, lister och foder.
X
 
Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka, brevinkast, tätningslister samt låsanordning.
X
 
Lägenhetens innerdörr med tillhörande karm.
X
 
Säkerhetsgrindar med tillhörande karm.
X
 
Utvändig ytbehandling av ursprungs ytterdörr, karm och foder, namnskylt.  
X
     
Golv i lägenhet    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applisera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt.
X
 
Underliggande stomme.  
X
     
Innerväggar i lägenhet    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applisera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt.
X
 
Underliggande stomme.  
X
     
Innertak i lägenhet    
Ytskikt samt underliggande skikt som krävs för att applisera ytbeläggning på ett fackmannamässigt sätt.
X
 
Underliggande stomme.  
X
     
Golv och väggar i våtutrymmen och kök    
Ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerand skikt).
X
 
Underliggande stomme.  
X
     
Fönster och fönsterdörrar    
Invändig målning av fönstrens karmar och bågar.
X
 
Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier, tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter, tätningslister och armaturer.
Styrelsen kan besluta att BRF svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman samt då ytterglas skadats till följd av ev. sättningar i huskroppen.
X
 
Utvändig målning av fönstrens karmar och bågar.  
X
Springventil.  
X
Inredningssnickerier, skåp och lådor. Kryddställ/skåp, fläktskåp, badrumsskåp, badrumsinredning. Hatthylla invändiga trappor i lägenheten, innerdörrar, trösklar och socklar. Foder och lister, gardinstänger, torkställning, beslag.  
X
 

BRH Bostadsrättshavarens ansvar

X
 

BRF Bostadsrättsföreningens ansvar

   
X