!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Containern/kompost

Det är absolut förbjudet att ställa sopor på marken utanför containrarna!

Det är inte vaktmästarnas sak att städa upp efter dig, dessutom utgör sådant en stor frestelse för råttor och pyromaner!  

Farligt avfall lämnar du till miljöstationen. Som farligt avfall räknas exempelvis färgslattar, lösningsmedel, oljespill, termometrar med kvicksilver, förpackningar med rester av farliga ämnen, kemikalier som innehåller farliga ämnen, fotokemikalier, lysrör, lim som innehåller farliga ämnen, syror, rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.

From den första juni 2013 debiteras föreningen en ny avgift för vår gemensamma container, priset kommer att räknas per ton avfall. Det är ytterst viktigt att vi alla hjälps åt att inte kasta stora tunga skrymande saker de skall köras till Ollebo Återvinningscentral. För vägbeskrivning klicka på länken http://www.sysav.se/Templates/printavc.aspx?id=375

Containern finns uppställd på parkeringen vid Lindeborgsgatan 309.

Vi har även en kompost på området ditt allt trädgårdsavfall hänvisas.
Ni finner komposten i svängen där Lindeborgsgatan och Svågertorpsvägen möts, följ vägen upp och på höger sida innan parkeringen finns komposten.