!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

 

Andrahandsuthyrning tillåts i högst ett år i taget. Andrahandsuthyrning är en överenskommelse mellan innehavaren och andrahandshyresgästen

En ansökan måste lämnas in till styrelsen och en prövning sker för varje ansökan.Förbered dig på att motivera skälen till uthyrning.

 


Anledningar till godkännande av andrahandsuthyrning kan vara:

 

Tillfälligt arbete på annan ort
Studier på annan ort
Militärtjänst
Provsammanboende

 

Ansökan lämnas i brevlådan i vaktmästeriet och behandlas på nästa styrelsemöte.