!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen informerar

Planerade underhåll under våren

- Fortsatt arbete med ventilationskontroll
- Offertförfrågningar angående algrengöring
- Garage översyn elinstallationer

Löpande underhåll enl underhållsplanen

Information:

 

Fågelmat och fågelholk på balkongen. Vad gäller?

När vi går mot kallare tider kan djuren i naturen få det tufft. De fåglar som stannar kvar i Sverige har ofta svårt att hitta tillräckligt med mat i snön och kylan. Många människor tycker om att mata småfåglar. Det är både en välvillig gest och en chans att få se fåglar på nära håll. Bor du i ett flerfamiljshus måste du dock tänka på att inte mata fåglar från balkongen, eller på något annat sätt som kan störa grannarna.

Brandsäkerhet.

Med hänvisning till brandsäkerheten i föreningen påtalas härmed att det EJ är tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar, skoställ eller dylikt, ej heller sopor av något slag i trapphus och loftgångar.

Efterlevs inte detta kommer eventuella artiklar omgående bortforslas och om sopor påträffas kommer en skriftlig rättelse tillskrivas vederbörande.

Denna tillsyn kommer att ske fortlöpande.


Målning av staket och förråd

All målning av staket och förråd ansvarar vi själv för att det blir gjort.
Färg till förråd och staket tillhandahåller föreningen och finns att hämta i vaktmästeriet hos Ambrose mellan 07:00- 07:30 och 15.30-16.00. Det ingår i dina uppgifter att sköta om din trädgård och häckarna runt den, är din häck högre än 160 cm ska den klippas ner. Spretar kvistar ut på gångbanan ska din häck klippas in.

Besök Parkeringarna i föreningen

Det finns besöksparkeringar fördelade på olika platser inom området för våra gäster.
I dagsläget är det 5 timmar med P-skiva för besökare som gäller(boende kan inte parkera på dessa då de endast är till för besökare, parkerar vi som boende blir man bötfälld). Vi har under en längre tid haft problem med att gäster till närliggande hus utanför föreningen ställer sig på våra besöksparkeringar. För att undvika att platserna är upptagna till andra än boendes gäster i föreningen har vi omförhandlat avtalet med Q-park till 5 timmars gästparkering med P-tillstånd och P-skiva. Parkeringstillstånden som medföljer för besökare är giltigt tom 30/6-19 nya delas ut i maj 2019.  Q-park kommer att skylta om och tvätta av /ersätta skyltar inför det nya avtalet.
När de nya skyltarna är på plats är det alltså ett MÅSTE att ge våra gäster ett P- tillstånd som de tillsammans med P-skivan placerar väl synligt i framrutan för att kunna parkera på gäst parkeringarna i 5 timmar. Till varje lägenhet följer det tre tillstånd, behövs det fler platser så låna av era grannar.
Tänk på att det inte är möjligt att beställa ytterligare tillstånd inom giltig period.
Dessa är en Värdehandling om 3 st. som ska följa lägenheten vid en
ev. försäljning!

Inbrott
Styrelsen vill uppmärksamma er på att det skett ett antal inbrott samt försök till inbrott i vår förening under de senaste månaderna.
Grannsamverkan är av största vikt vid sådana här händelser.

Var alltså uppmärksam på vem som rör sig på vårt område och i trapphus även under dagtid. Tillsammans kan vi stoppa TJUVEN!

Alla som föreningen anlitar för uppdrag där de behöver tillgång till din bostad, ska alltid kunna legitimera sig.

 

Skrivelser & Motioner

När du som medlem har några konkreta förslag på förbättringar eller förändringar som rör bostadsrättsföreningen, kan du göra din röst hörd genom att kontakta styrelsen. Detta kan ske på två sätt; genom en skrivelse eller motion. En skrivelse lämnas skriftligen i brevlåda som sitter på huset till vaktmästeriet och  behandlas på nästkommande styrelsemöte. Skrivelsen ska vara undertecknad. När skrivelsen blivit behandlad, återkommer styrelsen med svar. En motion behandlas på bostadsrättsföreningens årsstämma. Motioner till årsstämman lämnas skriftligen i brevlåda som sitter på huset till vaktmästeriet, senast 31 Januari året innan. Årsstämma hålls i mitten av Maj. 
Styrelsens yttrande över motionerna presenteras på årsstämman.