!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen informerar

Nycklar upphittade på lila nyckelband  

Återfås mot beskrivning kontakta vaktmästaren.

 

Planerade underhåll under våren är

 

- Hissbyte
Kommer att ske under en 5 års period i alla hus.
Det första huset startar 2017 i februari, under hösten kommer nästa hissbyte att äga rum.
Mer information kommer till berörda hus när det närmar sig

- OVK besiktningen godkänd.
RB Energiavdelning har fått i uppdrag att göra ventilationskontrollen i varje lägenhet. De lägenheter som inte är godkända kommer att få information om detta, samt hur felet skall avhjälpas för godkänd besiktning.

 

Löpande underhåll enl underhållsplanen

 

Information:

Bredband

Föreningen har tecknat ett kollektivt bredbands avtal för alla boende på 50/10 MB.

Information finns att läsa under rubriken - Bredband & Tv

Är man inte redan kund hos ComHem måste man aktivt kontakta ComHem på 0775171720 där får vi hjälp med kostnadsfritt modem och inkopplings support via telefon. Är man kund hos ComHem kommer en rabatt att ges till de boende som har högre hastighet än 50/10 och de som har lägre kan vid behov behöva byta ut sitt befintliga modem, kontakta Comhem för mer information. 

 

Skrivelse till styrelsen 

Önskar ni lämna en skrivelse till styrelsen ska den lämnas i brevlådan på Svågertorpsvägen 13, brevlådan finns vid ytterdörren på vaktmästeriet.
Skrivelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte.

 

Utskriftvänlig version