!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen informerar

Planerade underhåll under våren är


- OVK besiktningen godkänd.
RB Energiavdelning har fått i uppdrag att göra ventilationskontrollen i varje lägenhet. De lägenheter som inte är godkända kommer att få information om detta, samt hur felet skall avhjälpas för godkänd besiktning.

Löpande underhåll enl underhållsplanen

Information:

 

Brandsäkerhet.

Med hänvisning till brandsäkerheten i föreningen påtalas härmed att det EJ är tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar, skoställ eller dylikt, ej heller sopor av något slag i trapphus och loftgångar.

Efterlevs inte detta kommer eventuella artiklar omgående bortforslas och om sopor påträffas kommer en skriftlig rättelse tillskrivas vederbörande.

Denna tillsyn kommer att ske fortlöpande.


Målning av staket och förråd
Det är en solig och härlig årstid nu så passa på att måla förråden, ni som har förråd utomhus.
All målning av staket och förråd ansvarar vi själv för att det blir gjort.
Färg till förråd och staket tillhandahåller föreningen och finns att hämta i vaktmästeriet hos Ambrose mellan 07:00- 07:30 och 15.30-16.00. Det ingår i dina uppgifter att sköta om din trädgård och häckarna runt den, är din häck högre än 160 cm ska den klippas ner. Spretar kvistar ut på gångbanan ska din häck klippas in.

Besök Parkeringarna i föreningen
Det finns besöksparkeringar fördelade på olika platser inom området för våra gäster.
I dagsläget är det 5 timmar med P-skiva för besökare som gäller(boende kan inte parkera på dessa då de endast är till för besökare, parkerar vi som boende blir man bötfälld). Vi har under en längre tid haft problem med att gäster till närliggande hus utanför föreningen ställer sig på våra besöksparkeringar. För att undvika att platserna är upptagna till andra än boendes gäster i föreningen har vi omförhandlat avtalet med Q-park till 5 timmars gästparkering med P-tillstånd och P-skiva. Parkeringstillstånden som medföljer för besökare är giltigt tom 30/6-19 nya delas ut i maj 2019.  Q-park kommer att skylta om och tvätta av /ersätta skyltar inför det nya avtalet.
När de nya skyltarna är på plats är det alltså ett MÅSTE att ge våra gäster ett P- tillstånd som de tillsammans med P-skivan placerar väl synligt i framrutan för att kunna parkera på gäst parkeringarna i 5 timmar. Till varje lägenhet följer det tre tillstånd, behövs det fler platser så låna av era grannar.
Tänk på att det inte är möjligt att beställa ytterligare tillstånd inom giltig period.
Dessa är en Värdehandling om 3 st. som ska följa lägenheten vid en
ev. försäljning!

Byte av garageportar

Under oktober månad kommer arbetet med bytet av garageportarna starta!  Bygglovet har tagit längre tid än vad vi beräknat då styrelsen fått anlita en arkitektfirma för att säkerställa att alla handlingar som Stadsbyggnadskontoret begärde in blev riktiga för ett godkännande. Bygglovet är nu godkänt på vita portar med motor. Hur arbetet kommer att administreras kommer det anslag om i trapphusen, vi beräknar start datum i mitten av oktober när kungörelse tiden har passerat.

DU som använder ditt garage som förråd (Detta är inte tillåtet enl. brandmyndigheten) bör redan nu börja tömma detta, då garaget ska vara tomt från förvarring vid bytet. Vi rekommenderar att ni kör det som ska kastas till en återvinningsstation. Har du svårt att tömma garaget så ta hjälp av en granne som ev. vill hyra garaget av dig så hjälper vi varandra, om du nu använder det som förråd.

Inbrott
Styrelsen vill uppmärksamma er på att det skett ett antal inbrott samt försök till inbrott i vår förening under de senaste månaderna.
Grannsamverkan är av största vikt vid sådana här händelser.

Var alltså uppmärksam på vem som rör sig på vårt område och i trapphus även under dagtid. Tillsammans kan vi stoppa TJUVEN!

Alla som föreningen anlitar för uppdrag där de behöver tillgång till din bostad, ska alltid kunna legitimera sig.

 

Skrivelse till styrelsen 

Önskar ni lämna en skrivelse till styrelsen ska den lämnas i brevlådan på Svågertorpsvägen 13, brevlådan finns vid ytterdörren på vaktmästeriet.
Skrivelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte.