!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Viktig Information till boende


Tyvärr har det varit en del inbrott och skadegörelse i trapphusen, styrelsen har beslutat att på försök låsa entréerna på de dörrar som inte vetter mot innergårdarna.

Det är viktigt att vi alla lämnar våra gemensamma utrymmen låsta.
Vi ska försvåra för tjuvarna genom att se till att det är låst.
Ser du ett uppbrutet lås så anmäl det. Vår ambition som styrelse är
att skapa trivsamma och ekonomiska vettiga förhållanden för oss alla som bor i vårt område. För att det ska vara möjligt behövs också dina insatser. 

Garage! 

Det är viktigt att hålla porten stängd och låst när vi inte använder garaget till in och utfart. 
Det är inte tillåtet att utföra reparationer eller verkstadsarbeten i eller i anslutning till garaget, inte heller sådana arbeten som kan medföra risk för brand eller annan skada på huset eller annan's egendom.

Förutom fordonet får du förvara en uppsättning av extrahjul,
sommar- eller vinterdäck.

Katter i vår förening!

Tänk på att du som kattägare har ett stort ansvar, katter som springer löst ute i föreningen blir ofta både en sanitär olägenhet och till besvär för grannarna. Om din katt springer löst ute så tänk på att om någon t.ex. ett barn som leker i sandlåda blir sjuk pga. din katt, så kan du bli skadeståndsskyldig. Har du en katt som är benägen att utföra sina behov i våra sandlådor, kan det vara en god idé att hålla katten inomhus. Det finns koppel även till katter, detta för allas trevnad.