!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsmötesprotokoll

Stämman (Årsmötet) är föreningens högsta beslutande organ.

Medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningsstämman och om tillräckligt många stödjer förslaget (majoritet) blir detta verklighet. Detta kan röra boendemiljö, service, renovering eller andra boendefrågor. Naturligtvis kan förslaget medföra en kostnadshöjning vilket medför att månadsavgiften måste höjas, men möjligheten att kunna påverka sitt boende är värt mycket för många.

På stämman väljs styrelsemedlemmar, samt övriga uppdrag i föreningen som valberedning samt föreningsrevisor.

Nedan finns protokoll på vad som har beslutats på Årstämman för verksamhetsåren 2003-2012.

Varje fil är döpt med det verksamhetsår som har behandlats.

Dokument

2003.pdf 2014-02-07
2004.pdf 2014-02-07
2005.pdf 2014-02-07
2006.pdf 2014-02-07
2007.pdf 2014-02-07
2008.pdf 2014-02-10
2009.pdf 2014-02-10
2010.pdf 2014-02-10
2011.pdf 2014-02-10
2012.pdf.pdf 2014-03-17
2013.pdf 2014-04-02
2014.pdf 2014-06-24
2015.pdf 2017-01-13
2016.pdf 2017-10-25
2017.pdf 2017-10-25
2018.pdf 2018-09-14