!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler för utbyggnad av uterum

 

Oavsett om förändringarna är bygglovspliktiga eller ej, krävs det enligt föreningens egna stadgar tillstånd från styrelsen för att göra väsentliga förändringar i lägenheten.
Det gäller till exempel förändringar som påverkar husets konstruktion och bärighet.
Vid förändringar på mark i anslutning till lägenheten krävs först ett bygglov från kommunen, samråd med berörda grannar, därefter beslut av styrelsen.

Den som vill genomföra en förändring som påverkar den yttre miljön ska därför:

1. Samråda med berörda grannar.

2. Rådgöra med styrelsen om den fortsatta hanteringen.

3. Begära styrelsens godkännande för åtgärden skriftligen. (Bifoga skisser och skriftliga samtycken från berörda grannar.)

4. Ansöka om bygglov hos kommunen, om så krävs.

5. Sätta i gång arbetet först när styrelsen (och om så behövs kommunen) gett sitt godkännande.

 

Det är belsutat att uterummen ska byggas enhälligt så vi kan bibehålla ett enhetligt ytseende i vårt område.

 

Max utbyggnad från huskroppen får vara 2800mm.

Observera att det måste vara 4500mm från uterummet till tomtgränsen.

Byggs uterummet under balkong skall balkongens djup vara medräknat.

Utseende fram till:

- Taket på uterummet skall vara vitt plåttak eller transparant plasttak.

- Hängrännan skall vara i vit färg

- Framsidan på uterummet skall antingen vara i glas från golv till tak eller
  ha trädpanel från mark och max 800mm upp.

- Trädpanelen skall vara målad i vit färg.

 

Utseende sidor:

Sidorna på uterummet skall antingen vara i glas från golv till tak eller vara i trädpanel från mark max 800mm upp, alternativt trädpanel från mark till tak
(detta gäller endast på sidorna av uterummet).

Träpanelen skall vara målad i vit färg.

Om dörr installeras i uterummet skall dörren ha samma utseende som den sida dörren placeras på.

 

Andra regler gäller för uterum ( fristående uterum)

1.Stäm av med dina grannar innan du påbörjar arbetet.
Berätta för dina grannar vad du tänker göra så blir det mycket enklare. Se till att få godkännande och beslut med grannar skriftligen med datum och underskrifter. 

2. Ansök om ett bygglov genom en Ansök om Bygglov hos Stadsbyggnadskontoret
Till ansökan bifogas ritning på tillbyggnaden där läget av tillbyggnaden framgår samt godkännande och beslut med grannar skriftligen med datum och underskrifter.( Gå gärna in på gå in på Stadsbyggnadskontoret och läs vad som gäller ang. Bygglov för uterum)

3.Ansök till styrelsen
När du har fått bygglovet godkännt ska alla handlingar lämnas till styrelsen.