!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage - elinstallationer

 
Det har kommit till styrelsens kännedom vid garageports bytet att det finns olovliga elinstallationer i en del garage. Styrelsen kommer upprätta en syn i alla garage under starten av 2019.

Ni som vet med er att det finns kopplingar på elinstallationer som inte är ursprungliga från byggnationen eller från garage bytet i era garage skall montera ner dessa under egen försorg av auktoriserad elektriker eller på fackmannamässigt sätt. Detta bekostas av medlemmen själv.

Kopior på att arbetet/återställandet är utfört på ett fackmannamässigt sätt ska lämnas in till styrelsen. 

https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/detta-far-du-gora-sjalv/